Problémy?

Máš potíže s učením?
Necítíš se dobře mezi spolužáky?
Máš problém s drogami - u sebe, u spolužáků?

Obrať se buď na naši výchovnou poradkyni Mgr. Danu Novákovou 
nebo na metodičku prevence PaedDr. Janu Filipovou.

Nebo zkus pohledat informace na doporučených stránkách: