Volný čas‎ > ‎Soutěže‎ > ‎

Fyzikální soutěže

Archimediáda

Soutěž ARCHIMEDIÁDA probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníku základních školy. První část soutěže se uskuteční v únoru až květnu, soutěžíci mají za úkol vyřešit pět úloh. Jejich řešení vyžaduje schopnost fyzikálně uvažovat, používat jednoduché výpočty nebo grafy. Některé úlohy předpokládají také provést jednoduchý pokus. Řešení úloh se zapisuje na papíry formátu A5 (malý sešit), každou úlohu na zvláštní papír, a odevzdávají se učiteli fyziky.
Úspěšní řešitelé postupují do oblastního kola.
Zadání úloh, pravidla a další informace na webu http://fyzikalniolympiada.cz/archimediada

Fyzikální olympiáda

Kategorie E určena žákům 9. tříd, kategorie F určena žákům 8. tříd základních škol a jim věkově odpovídajícím žákům tříd nižšího gymnázia. V prvním (domácím) kole máte za úkol vyřešit sedm úloh. Řešení odevzdejte svému učiteli fyziky v těchto termínech: úlohu první až třetí zpravidla do konce listopadu, úlohu čtvrtou až sedmou nejpozději do půlky března, kdy končí první kolo soutěže. Řešení úloh opraví váš učitel fyziky.
Úspěšní řešitelé postupují do okresního a krajského kola.
Zadání úloh, pravidla a další informace na webu http://fyzikalniolympiada.cz/kategorie-e-f
Comments