Volný čas‎ > ‎Soutěže‎ > ‎

Matematická olympiáda

Matematika nám dává oči, kterými můžeme spatřit to, co by našemu zraku zůstalo jinak skryto. 
V tomto smyslu lze říci, že matematika je způsob, jak zviditelnit neviditelné. 
Máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste si v jejich řešení zasoutěžit? Jestliže ano, zveme vás k účasti v matematické olympiádě (MO). 
Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9. ročníků - kategorie Z5 až Z9.
Kategorie Z9 má školní, okresní a krajské kolo. Kategorie Z8, Z7, Z6 a Z5 mají školní a okresní kolo.


Školní kolo

V tomto vstupním kole soutěže, organizovaném na školách, řeší žáci ve svém volném čase (doma) šest úloh. Do soutěže budou zařazeni žáci, kteří odevzdají svým učitelům matematiky řešení alespoň čtyř úloh. Všem soutěžícím však doporučujeme, aby se snažili vyřešit všechny úlohy, protože v dalším průběhu soutěže mohou být zadány podobné úlohy.
Řešení úloh odevzdávejte svým učitelům matematiky v těchto termínech:
Kategorie Z5, Z9: první trojici úloh do 25. listopadu 2015 a druhou trojici úloh do 4. ledna 2016.
Kategorie Z6 až Z8: první trojici úloh do 4. ledna 2016 a druhou trojici úloh do 14. března 2016.

Vaši učitelé úlohy opraví a ohodnotí podle stupnice 1 – výborně, 2 – dobře, 3 – nevyhovuje. Pak je s vámi rozeberou, vysvětlí vám případné nedostatky a seznámí vás se správným, popřípadě i jiným řešením. Úspěšnými řešiteli školního kola se stanou ti soutěžící, kteří budou mít alespoň u čtyř úloh řešení hodnocena výborně nebo dobře.

Okresní kolo

Práce všech úspěšných řešitelů kategorií Z6 až Z9 zašle vaše škola okresní komisi MO. Ta z nich vybere nejlepší řešitele a pozve je k účasti v okresním kole soutěže. Výběr účastníků v kategorii Z5 provádějí po dohodě s okresní komisí MO školy, které okresní kolo pořádají.
Okresní kolo se uskuteční pro kategorii Z9 a Z5 19. ledna 2016, pro kategorii Z6 až Z8 5. dubna 2016.
Žáci pozvaní do okresního kola kategorie Z9 budou řešit samostatně v průběhu 4 hodin 4 soutěžní úlohy. Pozvaní žáci kategorií Z6 až Z8 budou samostatně řešit 3 úlohy v průběhu 2 hodin. Pozvaní žáci kategorie Z5 budou samostatně řešit 3 úlohy v průběhu 90 minut.
Ve všech kategoriích se řešení úloh obodují a podle součtu získaných bodů se sestaví pořadí účastníků okresního kola. Účastníci, kteří získají předepsaný počet bodů (zpravidla aspoň polovinu z dosažitelných bodů), se stanou úspěšnými řešiteli okresního kola a nejlepší z nich budou odměněni.

Zadání soutěžních úloh

Soutěžní úlohy si můžete stáhnout v příloze této stránky nebo požádejte svého učitele matematiky o jejich vytištění. 

Jak napsat správně řešení úloh a další informace najdeš v letáku také v příloze.

Na stránkách matematické olympiády najdete i úlohy z minulých ročníků včetně řešení. Když je si je projdeš, budeš lépe připraven na rozlousknutí těch letošních :-)

Ċ
z65.pdf
(98k)
Markéta Čechová,
16. 8. 2015 5:49