Volný čas‎ > ‎Soutěže‎ > ‎

Olympiáda v českém jazyce

Někomu je uzený jazyk vepřový milejší, než jeho jazyk mateřský.
Wuhš
Olympiáda v českém jazyce je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech, z toho I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol.
Nejdříve probíhá školní kolo, v němž zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem učitele – jazyková část do 60 minut, sloh do 60 minut. Do okresního kola postupují 2 žáci s nejvyšším počtem bodů.


Termín školního kola: ve dnech od 25.11. do 12.12.2013, přesný termín bude stanoven školou.
Hlaste se u vyučujících Čj.