Označování textu

Pomocí myši

Myší přejedu po textu, který chci označit
2x klik levým tlačítkem myši – označení celého slova
3x klik  levým tlačítkem myši – označení celého odstavce
Ctrl+A – označení celého dokumentu

Pomocí klávesnice

klávesa Shift + šipky na klávesnici (doleva, doprava, nahoru, dolů – označení po jednotlivých znacích)
Výběr nesouvislých oblastí textu
klávesa Ctrl + označování různých oblastí dokumentu, které spolu nemusí sousedit

Pohyb po dokumentu

klávesa Home – začátek řádku (na kterém stojím)
klávesa End – konec řádku (na kterém stojím)
Ctrl+Home – začátek dokumentu
Ctrl+End – konec dokumentu
Comments