Tabulátory

Umožňují psát text do sloupců, možnost použití vodícího znaku.

Předdefinované tabulátory

Jsou nastavené předem, zarovnávají text vlevo, pohyb mezi nimi  pomocí klávesy Tab (klávesa nad CapsLock, na některých klávesnicích je klávesa označena dvěma šipkami).
Je vhodné zobrazit netisknutelné znaky: zobrazení tabulátoru: šipka 

Vlastní definice tabulátorů

Když mi nevyhovují předdefinované tabulátory, mohu si nastavit vlastní. Nejčastější typy: levý └, pravý ┘, středový ┴, desetinný
Značky tabulátorů se pomocí myši definují na vodorovném pravítku. Pod jednotlivé značky se nastavuje pomocí klávesy Tab.
Formát tabulátorů, vodící znak, vymazání
Formát  Tabulátory

Comments