Základy psaní textu - typografie

Typografie = věda o psaní a formátu textů (dokumentů) 

Při psaní textu je potřeba dodržovat typografická pravidla. Zde je souhrn těch základních.
Podrobnější pravidla ve formě slovníku najdeš na http://www.liteera.cz/.

Mezera

Odděluje dvě slova. Používáme jen jednu mezeru, nikoli dvě. Nikdy mezerou nenahrazujeme ukončení odstavce (Enter) nebo tabulátory. 

Tvrdá (pevná) mezera

Použije se mezi slovy, která nesmí být rozdělena do dvou řádků (např. v lese, u domu). Nahrazuje „normální“ mezeru.
Vložení tvrdé mezery: Ctrl + Shift + mezerník.
Netisknutelné znaky:
„normální“ mezera je zobrazena jako tečka ·
tvrdá mezera je zobrazena jako kroužek º
Automatické vkládání tvrdých mezer po jednopísmenných předložkách lze nastavit: Nástroje  Možnosti automatických oprav  Automatické opravy formátu při psaní  Mezery po k, s, v a s pevnými mezerami.

Interpunkční znaménka .,!?;

Před interpunkčním znaménkem se mezera nedělá, za ním se mezera dělá.

Dvojtečka:

Např.: Savci: kočka, pes, tygr
Před dvojtečkou se mezera nedělá, za dvojtečkou se mezera dělá.

Uvozovky 

„ahoj“
V českém textu jsou první uvozovky umístěny dole, druhé uvozovky na hoře. Mezi uvozovkou a textem v uvozovkách se mezera nedělá. U některých fontů jsou uvozovky oboje nahoře, v anglickém textu jsou jen jednoduché uvozovky.

Závorky

(ahoj)
V českém textu se používají zásadně kulaté závorky. Mezi závorkou a textem v závorce se mezera nedělá, mezi závorkou a textem mimo závorku se mezera dělá. Pro psaní matematických výrazů se používají i další druhy závorek { }[ ] - přepni na anglickou klávesnici.

Pomlčka

Mezera se píše před i za pomlčkou.
Např.: Karel IV. – český král

Spojovník

Užívá se, chceme-li vyjádřit, že jím spojené výrazy tvoří těsný (slovní nebo souslovný) celek. Mezera se nepíše před ani za spojovníkem.
Např.: víš-li, Praha-Ruzyně, propan-butan, Jana Nováková-Malá, malíř-lakýrník, žluto-zelený

Typ písma (font)

= sada znaků abecedy specifická svým tvarem
Např. Verdana, Courier, Times New Roman  

Patkové písmo

Např.: akAmlh – Times New Roman
Použití: běžný text, možno použít i na nadpisy

Bezpatkové písmo

Např.: akAmlh – Arial, akAmlh – Verdana
Použití: nadpisy

Neproporcionální písmo

Např.: akAmlh – Courier
Všechna písmena jsou stejně široká. Hůře čitelné, na běžný text se moc nepoužívá.
V běžném textu použít maximálně 2 typy písma (ne více!). (Jeden typ na běžný text, jeden typ písma na nadpisy.)

Řez písma

Tučné písmo (Použití: nadpisy)
Kurzíva (skloněné písmo)(Použití: zvýraznění části textu, cizí slova)
Kombinace tučného písma a kurzívy

Podtrhávání

Od podtrhávání se v současné době upouští. Zásadní chybou je podtrhávání nadpisů nebo kombinace např. tučného písma a potrhávání.

Velikost písma

Udává se v typografických bodech. 1 typografický bod je 0,3528 mm.
Běžný text: 10 – 12 bodů
Nadpisy: 14 – 18 bodů
Menší písmo (8 bodů): použití pro doplňující poznámky

Barva písma

Zvýraznění části textu.

Rozšířené mezery mezi znaky

Formát  Písmo  Proložení znaků: Mezery: Rozšířené: napsat o kolik (v bodech)
Např.: 2 body, 3 body, 6 bodů
Větší mezery mezi znaky nikdy nedělat pomocí mezerníku! 

Horní index

Formát  Písmo  Písmo: Horní index
např.: km2, m3

Dolní index

Formát  Písmo  Písmo: Dolní index
např.: a1, z15, (357)8

Kapitálky 

Použití: např. pro označení klávesových zkratek v textu
Formát  Písmo  Písmo: Kapitálky
např.: Ctrl+C, Enter
Pozn.: Velká písmena na začátku vět
Jejich automatické vkládání někdy obtěžuje:
Nástroje  Možnosti automatických oprav  Automatické opravy: Velká písmena na začátku vět

Formát odstavce

vlastnosti, které lze aplikovat pouze na celý odstavec. 
Ukončení odstavce – stisk klávesy Enter
Zvolíš-li volbu Zobrazení netisknutelných znaků – zobrazí se každé stisknutí klávesy Enteru ¶ . Je to dobré zvláště pro úpravu cizího textu.

Zarovnání odstavce

Vlevo
Vpravo 
Na střed 
Do bloku (používat při psaní na velikost papíru A4 a větší. Při psaní na menší formát nebo při psaní do sloupců vznikají mezi slovy velké mezery, které ruší.)

Řádkování

Běžný text: jednoduché nebo 1,5 řádku

Odsazení

Zleva (celý odstavec se odsadí zleva)
Zprava (celý odstavec se odsadí zprava)
Speciální: 1. řádek (odstavce) (odsadí se pouze 1. řádek odstavce)
Mezery (za odstavci)
Před:
Za:
Definují se v typografických bodech. Za (před) odstavcem definují mezeru. Nahrazují zbytečný stisk klávesy Enter.
Comments