Žákovská samospráva

V tomto školním roce opět bude pracovat žákovská samospráva. Žáci ve všech třídách 5.-9. ročníku si sami vybrali své zástupce do této samosprávy. Tito zástupci se budou scházet s koordinátorem, paní učitelkou Janou Filipovou. 

Cílem práce žákovské samosprávy je zapojit žáky do činnosti školy, umožnit jim vyjádřit svůj názor na život ve škole, včas zachytit problémy a společně je řešit. Během schůzek zástupci prezentují i názory svých spolužáků, a tak usilují o rozvoj vzájemné pomoci a spolupráce. Zástupci předkládají informace ze schůzek žákovské samosprávy svým spolužákům.

Po celý rok se žáci učí vzájemnému naslouchání a komunikaci.

Koordinátor informuje vedení školy o průběhu jednotlivých schůzek. Naši zástupci často přicházejí s různými nápady, například s realizací některých soutěží, anket a výstav.V tomto roce bychom chtěli naši činnost ještě více rozšířit. Máme hodně plánů, na říjnové schůzce jsme si o nich hodně povídali.
Snad se nám to podaří. O naší činnosti vás budeme pravidelně informovat.